Cụng ly mừng 20-10 | A toast for Vietnamese Women’s Day

Phụ nữ chỉ thực sự đẹp khi họ hạnh phúc. Chúc mừng tất cả chị em phụ nữ nhân ngày 20-10. Padma chúc chị em nhà mình nhận được nhiều hơn là những đóa hoa và lời chúc hạnh phúc 💐💐💐

We are most beautiful when we are happy. May all happiness wishes you have ever received in life come true.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *