Purple taro soup

Taro is rich in fiber. Gently cooked in pork broth and topped with Ngò Gai. Photo by Jack Ross.

Gỏi Điệu 4 – Gorgeous Fruit Tuna Salad

Các món salad đặc biệt chỉ có ở Padma. Gỏi Điệu 4 – Gorgeous Fruit Tuna Salad: Ăn vào đẹp gần thành tiên. Ý tưởng bởi Sơn Trần. Thực hiện bởi đầu bếp Mai.

Gỏi điệu 3 – Gorgeous Young Coconut

Các món salad đặc biệt chỉ có ở Padma. Gỏi điệu 3 – Gorgeous Young Coconut: with or without cơm rượu (alcoholic rice) Ý tưởng bởi Sơn Trần. Thực hiện bởi đầu bếp Mai.  

Gỏi điệu 1 – Gorgeous Taro Salad

Các món salad đặc biệt chỉ có ở Padma. Gỏi điệu 1 – Gorgeous Taro Salad: Can you guess what else in it? Ý tưởng bởi Sơn Trần. Thực hiện bởi đầu bếp Mai.

Món thanh cảnh – Light snack

Gỏi cuốn xinh đẹp. Fresh spring rolls. To find out more, visit our cafe: 55/6 Le Thi Hong Gam, p. Nguyen Thai Binh, Q1 Ho Chi Minh City, Vietnam +84 90 300 98 73 qa.padmadefleur@gmail.com LUNCH From 11.30am-2pm, Tuesday – Sunday. Booking in advance required. COFFEE, TEA & JUICES 10am-6pm, Tuesday – Sunday. COCKTAILS &…

Tôm chổng mông – Naughty shrimpy

Em ngon em có quyền. Naughty shrimpy so tasty. To find out more, visit our cafe: 55/6 Le Thi Hong Gam, p. Nguyen Thai Binh, Q1 Ho Chi Minh City, Vietnam +84 90 300 98 73 qa.padmadefleur@gmail.com LUNCH From 11.30am-2pm, Tuesday – Sunday. Booking in advance required. COFFEE, TEA & JUICES 10am-6pm, Tuesday – Sunday….

Mâm cơm quê nhà / Countryside meal day

Mình tới Padma de Fleur Cafe ăn cơm ngon là 9, sống lại ký ức đẹp là 10. This is how we relive our home sweet home meal time, prepared by mum, in the countryside.      

Cơm nhà sạch và an toàn / Organic home-cooked food

Những bữa trưa của chúng mình nhìn hết sức đơn giản, nhưng từ trái cà, miếng hành, quả ớt đều được chọn kỹ càng từ các nguồn thực phẩm hữu cơ. Cho nên các tình yêu cứ yên tâm gửi gắm mình vào Padma nhé! Lunch at our home may look simple but it is…